Який саме показник будемо розраховувати?

Чудово! Перший крок зроблено! Наступним буде обрати, які саме показники ми будемо розраховувати. Складно? Ви можете навести курсор на ікону з показниками і прочитати коротку інформацію про показник.

Discord для iPad

Чистий дисконтований дохід та індекс прибутковості


Чиста поточна вартість - показує ефективність вкладення в інвестиційний проект. Індекс прибутковості - відношення дисконтованих грошових доходів до наведених на ту ж дату інвестиційних витрат.
Розрахувати

Внутрішня норма прибутковості


Ставка дисконтування, яка зрівнює сьогоднішні вкладення і вартість всіх майбутніх грошових потоків від проекту.
Розрахувати

Період окупності шнвестиційного проекту


Період окупності - період, за який проект окупить інвестиції.
Розрахувати

Коофіцієнт рентабельності інвестицій


Коефіцієнт рентабельності інвестицій показує, скільки грошових одиниць було потрібно підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку.
Розрахувати